خبرنگار واحد مرکزی خبر

خبرنگار نمک واحد مرکزی خبر رو به مردی که برف روبی می کنه: آقا! شما چی کار می کنین؟

مرد برف روب: دارم بادبادک هوا می دم! نیشخند

همون خبرنگار نمک به یه بچه در حال درست کردن آدم برفی: سلام کوچولو! چی کار می کنی؟

بچه آدم برفی ساز!: دارم ملخک اتم هوا می دم! نیشخند

 

پ.ن. سرگرمی این روزهای من نگاه کردن به گزارش های خبری پرمحتوای رسانه ی ملی است!

/ 4 نظر / 4 بازدید
انسان

[دست][دست][قهقهه][گل][گل][گل][گل][قلب]

انسان

هردو قشنگ بودن...عالی[چشمک]

پویا

[قهقهه][دست][گل][گل] خنده دار بودن