اونایی که...

اونایی که مدیریت خوندن می دونن من چی می گم...

ماشین فرهنگ بر بوم نقاشی به مانند موجود زنده پرمغزی است که از روی سیاست رد می شود و در زندان روح خویش به خودآفرینی می رسد!!!

 

اونایی که بی خوابی زده به سرشون می دونن من چی می گم...

آن هایی که شب ها دیرتر به خواب می روند، چیزهای بیشتری از زندگی می خواهند... ایلهان برک

 

اونایی که می دونن به اونایی که نمی دونن بگن...

خخخخخ زکات علم در نشر آن است!!!

 

من همین الان یکهویی...

/ 1 نظر / 7 بازدید