قیاس مع الفارق؟

قدم می زنیم؛ من و مامانم.

یه ماشین خوشگل و گرون قیمت، پهنا، عمق، طول و عرض و ارتفاعِ دیدم رو تسخیر می کنه!

...

زل می زنم به ماشین که بچه ی توی ماشین هم برمی گرده و به من نگاه می کنه؛ منگوله!

...

به مامانم می گم: «اونا ماشین خوشگل دارن اما بچه شون منگوله! تو ماشین خوشگل نداری ولی...»

...

به این فکر می کنم که من فقط ظاهر منگول ها رو ندارم متأسفانه!

...

ادامه می دم: «... تو ماشین خوشگل نداری ولی بچه ات منگوله!»

...

خدایا! این حال خوش رو از ما نگیر!

/ 5 نظر / 22 بازدید
suroor

واااا! [قهقهه] دور از جون

دیلا

نه ت منگولی نه اون به خدا همونا بهتر از ما میفهمن