برای من بهار از زمستون شروع می شه!

بهار من وقتیه که پاییز دلتنگی تموم می شه

از پاییز، از رنگ برگاش، از درختای لخت و بی برگش، از خش خش برگاش زیر پا، از بوی ماه مدرسه اش، از های و هوی بچه مدرسه ای هاش، از بوی کتابای تازه اش، از باروناش، از روزای کوتاهش، از شبای بلندش، از آفتاب بی رمقش...

خلاصه از هر چیزی که من رو یاد فصل پاییز بندازه بدم میاد

کاش سال سه فصل بود؛ بهار، تابستون و زمستون.

بهار رو با روزای بلند و آفتاب جوندار و درختای سبزش، تابستون رو با میوه های نوبرانه و مسافرتاش، زمستون رو با برفای خوشگل و آدم برفی هاش دوست دارم.

/ 5 نظر / 4 بازدید
دایی حسین

ان توقع وارزو عافلانه است که از دست خودمان براید.درود برشما[گل]

مریم

مگه به برف زمستون دل خوش کنیم من متولد زمستونم ولی از زمستون بدم نمیاد اینکه هرسال ماه دی 1سال بزرگترمیشم ناراحتم

مریم

هنوز چند روز مونده به تولدم