دخترخاله ی من

یه دخترخاله دارم که چوپان دروغگو پیشش لنگ میندازه!

هر وقت داره یه چیزی رو تعریف می کنه؛

خودش می دونه که داره دروغ می گه!

من می دونم که داره دروغ می گه!

اون می دونه که من می دونم که داره دروغ می گه!

همه می دونن که اون داره دروغ می گه!

همه می دونن که من می دونم که اون داره دروغ می گه!

اون می دونه که همه می دونن که اون داره دروغ می گه!

 

پ.ن. تازه من گاهی تأییدش هم می کنم! نیشخند

/ 3 نظر / 4 بازدید
Azish

چیطو شد ؟؟؟؟؟ [اوه] من که هنگ کردم [نیشخند]