موش هایی بزرگتر از گاو!

شرح خبر؛ حیوانات به صورت مداوم در حال تکامل هستند و با تطبیق دادن خود با شرایط محیطی، امکان بقا و تولید مثل را فراهم می‌کنند.

یعنی اگه این خبر واقعیت داشته باشه به زودی گاوهایی کوچکتر از سوسک، سوسک هایی بزرگتر از فیل! خواهیم داشت! تعجب

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهتاب

[اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب]

مهربان

جالب بود ! چه قالب خوشگلی [گل]