وقتی کمتر سزاوارم، به من مهر بورز...

وقتی اشتباه می کنم، وقتی چیزی رو نمی دونم، وقتی کاری رو باید انجام بدم ولی نمی خوام انجام بدم یا نمی تونم انجام بدم...

وقتی دروغ می گم، وقتی خجالت می کشم...

وقتی چیزی رو یاد نمی گیرم...

وقتی شکست می خورم...

وقتی می ترسم قدم در راهی بذارم که قبلاً نذاشتم...

وقتی حرف احمقانه ای می زنم، وقتی گز نکرده پاره می کنم، وقتی چیزی رو که نباید بگم، می گم...

«وقتی کمترسزاوارم، به من مهر بورز... آخر آن زمان نیازمندترم.»

/ 0 نظر / 6 بازدید