همه «گربه سگ» های بیچاره ی دنیا!

بیچاره گربه سگ هایی! که تو این سرما نه لونه دارن، نه غذا!

دیشب صدای میومیوی یکی شون بلند بود.

دیروز صبح واسه گنجشک هایی که روی کمپرسور اسپلیت جلوی پنجره اتاقم نشسته بودن نون ریختم. ولی به دلایل عدیده ای از جمله؛ شب بودن، کِلِک کِلِک لرزیدن، قفل بودن درها و تو خیابون بودن گربه ها، از کمک بهشون معذور بودم. ناراحت

/ 1 نظر / 5 بازدید