نوروزانه!

جوانه های متعجب گندم قد کشیده اند و سیب از سرکه ی زیاد به سکسکه افتاده است! مجازات سنجد مجاورت اجباری با سیر بی تقصیر است و سماجت سمنو که طاقتش طاق شده است به یک لیس نرم! سکه های سرشناس سرگرم شیر یا خط و ماهی معصوم، مبهوت از دیدن سنبل به شیشه می خورد.

این سفره ی بهار است.

نرد عشق باختن، سین سنت است در این سرزمین مست، خاصه در بهار.

جمال تان را عشق است؛

نو شدن سال مبارک!

یه پیشنهاد خوب برای تمام فصول و خاصه تعطیلات نوروز؛ «کتاب بخوانید و فیلم ببینید و سنجیده حرف بزنید!»

پیشنهاد من برای فیلم ها؛ La vie en Rose, Begin again, The Judge, Whiplash و Still Alice.

برای کتاب ها هم حتماً «خدمتکار و پروفسور» و «اتحادیه ابلهان» و البته اگه گنجینه ی واژگان تون غنی و ادبیات تون قویه، حتماً «کشف المحجوب» هجویری رو از دست ندید!

/ 0 نظر / 22 بازدید