آلزایمر از نوع خاص من

یقیقناً فراموشی بزرگترین هدیه خدا به آدمیزاده!

فقط این هدیه ی من یه مقدار متفاوته!

من چیزهای مهم رو فراموش می کنم در حالی که می تونم موارد جزئی اتفاقات بد زندگیمو مو به مو یادآوری کنم به خودم! گریه

/ 1 نظر / 5 بازدید
sah

مثل حس و حال این روزهای من.