دروغ گفتم آیا؟

یک ساعت دیگه کلاسم شروع می شه و من تمرین می کنم آن چه را که باید بگویم!

گوشی زنگ می زنه. من خونه ام هنوز. حوصله جواب دادن به مشترک مورد نظر رو ندارم. با پچ پچ شروع می کنم به جواب دادن؛ "سلام! من کلاس دارم!"

می گه: "فقط می خواستم حالت رو بپرسم."

باز با صدای آروم می گم: "ممنونم."

از این که نقشم رو خوب بازی می کنم، خوشحالم!

من دروغ نگفتم! فقط گفتم کلاس دارم، همین! نگفتم حالا کلاس دارم یا یه ساعت دیگه! نیشخند

/ 5 نظر / 5 بازدید
عاشق تنها

[گل][گل][گل][قهقهه][نیشخند]که کلاس داری آره اگه لوت ندادم

عاشق تنها

[گل][گل][گل][قهقهه][نیشخند]که کلاس داری آره اگه لوت ندادم

انسان

[دست]آفرین به تو[گل][گل][گل][گل]

sajad.a.h

دروغ گو دشمن خداست [نیشخند]