درست سر بزنگاه!

هر چیزی رو که می خوای ببینی و بشنوی، آوا، درست همون لحظه حرف می زنه!

 

پ.ن. بیوگرافی "انزو فراری" خالق و طراح اتومبیل های فراری رو تلویزیون نشون می داد، دید من دوست دارم ببینم، یه لحظه ساکت نشد! عصبانی

/ 0 نظر / 6 بازدید