من خودمم...

من دیر بزرگ شدم

دیر فهمیدمش...

شاید من به موقع فهمیدمش دیگران تو فهمیدنش عجله داشتن!

دیگران تا 30 سالگی 60 سال زندگی می کنن!

دیگران تندتند مثل خوندن امتحان پایان ترم تو فرجه، زندگی می کنن!

اما من هیچ عجله ای نداشتم

هنوزم هیچ عجله ای ندارم

واقعاً چرا آیا؟!

 

پ.ن. فکر کنم تو ساختار کروموزومی من، چند ژن ترکیبی لاک پشت و حلزون وجود داره!ناراحت

/ 2 نظر / 7 بازدید
انسان

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][دست]خیلی عالی بود...

Azish

عب نداره ... چو نشد خبری زشوی !! ز گهرواره تا گور دانش بجوی [نیشخند]