کلفَت طبقه دوم!

خواهرم از همسایه طبقه چهارمش خیلی تعریف می کنه؛ تحصیل کرده، ثروتمند، متشخص و محترم!

تهرانی هستند و این واحد رو به عنوان ویلا خریدن.

...

می رم به خواهرم سر بزنم، باد شدیدی هم میاد، کل دیزاین چهره ام رو به هم می زنه!

...

تو مسیر یه دختر زاغارت می بینم که با هم هم مسیر هستیم، من می رم سوپری تا یه چیزی بخرم واسه همین ازش عقب می افتم.

دختر جلوتر از من وارد ساختمون می شه، با چند دقیقه تأخیر من هم وارد می شم. تو آسانسور با همیم. دکمه چهار رو می زنه! من هم دو رو.

...

و به این ترتیب من، همسایه متشخص طبقه چهار رو می بینم!

...

تا وارد خونه خواهرم می شم به مسخره می گم: «کلفَت طبقه چهارم رو دیدم!»

یهو چشمم تو آینه به دیزاین خودم می افته؛ بدون مکث می گم: «البته اون هم، کلفَت طبقه دوم رو دید!»

/ 13 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد

زن من دارم میرم سفر - یه وخت شهید شدم و بر نگشتم خودتو بجای من ببوس و به بچه مون نگی پدرش یه ریغوی پیزوری بود - بگو رستم قصه و داستان بود

حامد

منظورت از کلفت حتما زشت هست - یعنی موجودی که از لطافت عاری هست - درسته ؟

حامد

چشم حسودت کور بابایی اینقدر تو شوخی[خنده]

ستاره

عزیزم! قربونِ این کلفت خوشگله برم من! [ماچ] در راستای درِ نوشابه باز کردن [نیشخند][خنده]

حامد

راسیتش حواسم نبود . باشه نمیرم خرجی داری ؟ اگه نداری منم ندارم[قهقهه]

محبوبه

عزيزم كلفت چيه؟ شما يه دختر ماهي

حامد

زبونتو گاز بگیر برم پیش فشار اسد ، مار بگیرم اونجا ؟

shadi

اوا این حرفاچیه؟

دامون

[خنده] [خنده][خنده][خنده][خنده]