من کیستم؟

مجموعه کتاب هایی که من دوست دارم؛

تاریخ بشر از کج بیل تا هات میل- حسین یعقوبی

عطر سنبل، عطر کاج- فیروزه جزایری دوما

دو قرن سکوت- عبدالحسین زرین کوب

شاه بی شین- محمدکاظم مزینانی

دموکراسی یا دموقراضه- سیدمهدی شجاعی

مسیح هرگز به اینجا نیامد- کارلو لوی

شلوارهای وصله دار- رسول پرویزی

روی ماه خدا را ببوس- مصطفی مستور

بیشعوری- خاویر کرمنت

اسکندر- والریو ماسیمو مانفردی

بادبادک باز- خالد حسینی

لطفاً گوسفند نباشید- محمود نامنی

/ 1 نظر / 4 بازدید
جولیک

کتابای پیشنهادیم به تو خندیدن بدون لهجه-فیروزه دوما استخوان های دوست داشتنی-آلیس زیبولد ابوالمشاغل و ابن مشغله-نادر ابراهیمی(اسم دو تا کتاب آوردم الان،دقت کن:دی) همنام-جومپا لاهیری