منِ بی جنبه!

تا دو تا کار همزمان پیش میاد، گیج و ویج می شم!

هیچ کدوم رو انجام نمی دم و فقط حرص می خورم.

...

کار شماره یک؛ یادگیری ...

کار شماره دو؛ کامل کردن ...

کار شماره سه؛ نوشتن ...

کار شماره چهار؛ خوندن آ...

کار شماره پنج؛ صحبت ...

کار شماره شش؛ خوندن س...

کار شماره هفت؛ خوندن م...

کار شماره هشت؛ ریکاوری ...

کار شماره نه؛ نوشتن درباره ی...

کار شماره ده؛ خریدن...

کار شماره یازده؛ طراحی ...

کار شماره دوازده؛ تصحیح ...

...

هر وقت، شروع کردم به انجام دادن کارهام، یکی یکی انجام شون دادم، بعد که به گذشته نگاه کردم، دیدم که همچین سخت و شاخ هم نبودن که من براشون عزا گرفتم.

ولی اون استارت زدنه خیلی برام سخته؛ گاهی اوقات برای یه کار یه ساعته، یه هفته طول می کشه تا استارت بزنم!

...

یه هفته هست تو مرحله استارت زدن و استرس کشیدن و بی حالی و بی حوصلگی و حرص خوردن و اینا! هستم.

/ 5 نظر / 6 بازدید
عمه

چرانظرات ثبت نمیشه مسئولین کمک[لبخند]

عمه

عزیزم تفاوت خوبه تضادخوب نیست .[گل]

دامون

منم روی وایت بردم لیستی از کارهایی هست که از تایخ ثبتش دو سال میگذره