مؤسسه نظرسنجی

7 سالِ! دقیقاً از سال 85 ، تا حالا چندین بار خونه مون زنگ زدن! با چند تا صفر کنار هم روی صفحه گوشی تلفن.

هر بار می گن از آلمان تماس می گیرن و خوشحال می شن تا نظر من رو درباره شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران! بدونن.

می گن کامپیوترشون به صورت تصادفی شماره رو انتخاب می کنه و تماس برقرار می شه.

و هر بار می گم نظری ندارم... ولی بازم تماس می گیرن!

/ 2 نظر / 4 بازدید
Azish

وای چه خارجکی [نیشخند] !! شماره من و بده زنگ بزنند [عینک]

انسان

وووووووووووووووای چه جالب[رویا][قهقهه][قهقهه][قهقهه]