از جاذبه تو سیب ها می افتند!

از زمانی که به حوای دلم سیب رسید

اولین لایحه عشق به تصویب رسید!

.

.

.

سیب بوی نگاه تو را داشت

رنگ معمولی گونه هایت...

ورنه شیطان فریبم نمی داد

از همان ابتدای همیشه...

.

.

.

لبخند تو را چند صباحیست ندیدم

یک بار دگر، خانه ات آباد، بگو سیب!

با اجازه شاعرش  ، خدا و قلبم!

...

تهمت یک گجت هوشمند نیست تا در جای درست و در زمان مناسب اجرا شود، گاهی تا اکثر مواقع، خودِ تهمت زننده را نیز مستفیذ می کند!!!

...

این آدم های خیلی منطقی، چه قدر خسته کننده اند!!!

...

/ 0 نظر / 30 بازدید