70 درصد مصاحبه!

اعلام کردن: «70 درصد قبولی در آزمون دکترا، به مصاحبه بستگی دارد.»

بعد مصاحبه رو شامل؛ کارهای پژوهشی، اختراع و توصیـــــــــــــــــــــــــــــــــه نامه ذکر کردن!

آخ! اگه من توصیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نامه داشته باشم! نیشخند

/ 2 نظر / 5 بازدید
Azish

قبول میشی ایشاااللللههه [نیشخند]

انسان

وای اونموقع چی میشد[رویا][رویا][رویا][رویا][نیشخند]