امروز روز فوق العادیه!

بنده ید طولایی در لیز خوردن دارم تا اونجا که قادرم تو روز آفتابی روی آسفالت خشک و زمین صاف لیز بخورم!

به همین دلیل تو روزای برفی اگه مجبور نباشم اصلاً بیرون نمی رم. دیروز به الزامی و با رعایت کلیه اصول ایمنی و با سرعتی در حد حلزون، بیرون رفتم.

بیست قدم جلوتر از من یه خانم چادری، با یه کفش نامناسب، شالاپ شولوپ کنان در حال حرکت بود که یه سُرِ مبسوط خورد و نقش زمین شد.

هیچ کس نیومد کمکش، همه فقط نگاه می کردن بهش. سرعتم رو در حد توان! افزایش دادم-در حدی که خودم نفر دوم این حادثه نباشم نیشخند - دستش رو گرفتم و بلندش کردم. بعد بهش یه دستمال کاغذی دادم تا دستاشو پاک کنه.

خانومه هم بعد از پاک کردن دستاش بدون یه تشکر، خیلی فرز و تیز، شروع کرد به شالاپ شولوپ کردن و در کسری از ثانیه از جلوی چشام ناپدید شد! ناراحت

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهتاب

منم همینجورم! روی زمین صاف باید مواظب باشم زمین نخورم وقتایی که برف و یخبندون باشه دور از جون شما مثل خرس قطبی میرم توی غار و خواب زمستونی و پامو از خونه بیرون نمیذارم که مبادا زمین بخورم لابد بنده خدا اینقدر خجالت کشیده که ترجیح داده هرچه زودتر در بره از صحنه من که اگه خودم زمین بخورم اینقدر میخندم که دیگه نمیتونم از جام بلند بشم!!!!