چرا به بعضی از ویژگی های شخصیتی، برچسب خوب یا بد می زنیم؟

من منزوی ام، من اجتماعی ام.

من کم حرفم، من خوش صحبتم.

من آرومم، من شلوغم!

من خجالتی ام، من پررو اَم.

هیچ کس نمی تونه ادعا کنه یک ویژگی خاص از این ویژگی ها خوب یا بدند. این ها فقط ویژگی اند!

...

این که من منزوی باشم و حقوق طرف مقابل رو رعایت کنم خوبه یا این که من اجتماعی باشم و به حریم شخصی طرف مقابل حمله کنم!؟

این که من کم حرف باشم و به موقع حرف بزنم خوبه یا این که به قول بعضی ها خوش صحبت باشم و همیشه در حال ایجاد آلودگی صوتی!؟

این که آروم باشم خوبه یا این که جفت پا شیرجه برم تو اعصاب طرف مقابل!؟

این که خجالتی باشم و مأخود به حیا خوبه یا این که پررو و وقیح باشم!؟

این که همیشه بخندم و به هرچیزی بخندم خوبه یا این که به موقع بخندم و کم بخندم!؟

...

به من نگو از آدمیزاد به دور، من فقط کمی منزوی ام.

به من نگو لال، من فقط به موقع حرف می زنم.

به من نگو افسرده، من بیخود و بی جهت نمی خندم.

به من نگو تک رو، من اهل تیم ورک نیستم!

...

هرچیزی زیاد و کمش، بده.

به موقع باش و به اندازه باش، هر جوری که می خوای باش!

...

ضمناً هیچ چیزی مطلق نیست! هر رفتاری بستگی به قضاوت شخص مقابل و شرایط زمانی و مکانی وقوع رفتار داره!

...

این که با تو نیستم به معنای انزوا نیست!

این که با تو حرف نمی زنم به معنای لال بودن نیست!

این که با تو نمی خندم به معنای افسردگی نیست!

...

تازه چه کسی می تونه ادعا کنه؛ «چون منزویه ناموفقه!»

آدم های منزوی موفق زیادی رو می شناسم، که می خوام به زور خودم رو یکی از اون ها بکنم!

...

آیا برای یک مرده فرق می کنه که یک هفته بعد از مرگش، در حالی که بوی تعفنش، همسایه ها رو آزار می ده پیداش کنن و تو گور دسته جمعی چالش کنن، یا این که دو میلیون نفر مثل پروانه دورش بگردن و بعد از مرگش براش مجلل ترین و مجهزترین مراسم عزاداری در جهان رو برپا کنن!؟

...

قضاوت مخصوص زنده هاست، مرده ها با معیارهای ما، خوشحال و ناراحت نمی شن!

...

هر وقت تابوتی دیدین، برای آمرزش روحش دعا کنید البته شرط لیاقت رو هم حتماً لحاظ کنید در کنار آمرزش!

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
ستاره

جواب عنوانت : فکر کنم چون خیلی ها نمیتونن یا نمیخوان انسان رو مخلوطی از رفتارها و ویژگی های مختلف و رنگی ببینن ... ممنون واسه این پستِ زیبات مهریِ عزیزم هیچ حرفی نمیمونه برام که بگم جز اینکه عالی بود! [گل]