خدایا! به تمام دوستدارانت بفهمان که همه نقص فنی دارند!

تا یک عده خودشان را به خاطر چیزی که هیچ تقصیری در پیدایش و ایجادش نداشتند، سرزنش نکنند!

و عده ای دیگر گمان نکنند که کمال مطلق را در وجود آنان باید جست!

/ 3 نظر / 4 بازدید
sah

چیزی از این نوشته نفهمیدم[خمیازه]

فاطمه

سلام شما با موفقیت لینک شدین [لبخند]