وقتی به دیروزم نگاه می کنم...

مشکلات دیروزم، مشکلات دیروزم بود

دیروز اون مسائل برام مهم بود

اذیتم می کرد، برام استرس به وجود می آورد

اما گذشت زمان، چقدر از اهمیت اون مشکلات کم کرده!

امروز مشکلات دیگه ای دارم

که فردا، اهمیتش رو از دست می ده

و فردا همین طور...

 

 

پ.ن. زندگی مسخره ترین تجربه ای که هرکس می تونه داشته باشه!

پ.ن2. مشکلات حل نمی شوند فقط از روزی به روز دیگر منتقل می شوند.

پ.ن3. تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه چیز روبه راهه!

/ 2 نظر / 5 بازدید
Azish

پ ن 4: مشکلات بدون میم شکلاتی خوشمزه ست...دنبال اون میم وصله به شکلاتهات بگرد [قلب]

آمد

اما زندگی همین فراز و نشیباشه که دلچسب می کنه