مسواک زدن من

این مسواک زدن هم برای من معضلی شده ها!

بعد از مسواک تازه یادم میاد که باید میوه بخورم.

 

پ.ن. فتوای جدید من؛ میوه خوردن بعد از مسواک مانعی ندارد و در بعضی موارد واجب می باشد.

پ.ن2. خوردن میوه هایی از قبیل پرتقال و نارنگی که اغلب موارد تو دندون گیر می کنند! بعد از مسواک، مکروه است و اگر بیش از دو بار در شب تکرار شود کفاره دارد و کفاره آن کشیدن نخ دندان است!

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهتاب

لطفا بیا وبم به کمک و اظهار نظر نیاز دارم پست «همسایه ها یاری کنید تا من ....» رو بخون نظرت رو بگو بهم