ذهن آشفته من

ذهن من قابلیت پردازش جمله ای بیش از 10 ثانیه رو نداره

اگه حرف مخاطبم بیشتر از 10 ثانیه طول بکشه ذهن من می ره سراغ دلمشغولی های خودش!

بعد از 10 ثانیه، من بزی اخفش بیش نیستم که فقط سرش را تکان می دهد!

/ 0 نظر / 7 بازدید