مادربزرگ من

امروز اولین سالگرد مادربزرگمه و من باید برای مراسمش حضور به هم رسانم!

 

پ.ن. خدا رفتگان شما رو هم با یکصد و بیست و چهار هزار انبیاء محشور کنه!

/ 3 نظر / 8 بازدید
Azish

غم اخرت باشه هامان جان[ماچ]

دایی حسین

تولدومرگ اجتناب ناپذیر است ویگانه چاره این است که از فاصله موجود بین حیات وممات استفاده کنیم خدارحمت کنه مادربزرگ شمارو روحش شاد[گل]