یکی مثل بقیه!

برای کسی که ارزشش را دارد، هزینه می کنند نه گلایه!

وقتی از فاصله ها گلایه می کنی، به جای تلاش برای کم کردن آن، یعنی من آن کسی نیستم که باید باشم!

در من دنبال چیزهایی باش که هستم، نه چیزهایی که تو می خواهی باشم.

اگر برای رفع کمبودهایت، در من جستجو می کنی، به بیراهه می روی؛

من، اگر خیلی باشم، برای مبارزه با ضعف های خودم تلاش خواهم کرد، نه برای پر کردن نداشته های تو!

این خاصه ی انسانیت است، همه برای خود تلاش می کنند،

هر وقت احساس کردی، احساس کردم، که می توانی، که می توانم، برای دیگری تلاش کنیم، آن گاه عاشقیم.

خسته کننده می شوی وقتی گلایه می کنی!

/ 1 نظر / 23 بازدید